Wellicht kent u de knipseldienst nog: ijverige lieden die kranten en tijdschriften afstruinden op zoek naar de trefwoorden die u had opgegeven. Wekelijks kreeg u dan een stapel kopietjes via de post met wat de vaderlandse pers over uw bedrijf of bijvoorbeeld over ‘procesautomatisering’ geschreven had. Daar kon u wat mee. Maar de tijden zijn veranderd. Een wekelijkse update is nu verre van adequaat en Facebook, Twitter, Klacht.nl, Kassa!, Radar, Pinterest, Instagram, YouTube, LinkedIn, blogs, fora en nieuwssites zijn inmiddels belangrijker geworden dan de traditionele media. Online monitoringtools spelen daarop in. Deze tools verzamelen data uit meer dan vierhonderdduizend digitale bronnen in de Nederlandse taal en weten daar op de juiste wijze de relevante informatie uit te filteren voor onze opdrachtgevers. Online monitoring geeft u direct zicht op wat er over een bepaald onderwerp online wordt gezegd. Zo houdt u niet alleen scherp zicht op uw eigen organisatie, maar ook op een concurrent, een branche, een trend, etc. De monitoringtool kan bovendien ook zo worden ingesteld dat u een signaal krijgt wanneer er op een bepaald moment veel meer berichten dan normaal over een onderwerp worden geschreven of juist veel minder dan normaal. Op die wijze krijgt de Nederlandse politie zicht op activiteiten van hooligans en krijgen veel relaties van Capital Advertising zicht op de markt. Slimme algoritmes Tamelijk uniek is het feit dat dergelijke analysetools volledig automatisch kunnen bepalen wat het sentiment rond een bepaalde ontwikkeling is. Met slimme algoritmes worden alle positieve en negatieve uitlatingen over een bepaald onderwerp op het web automatisch herkend en gekenmerkt als positief, neutraal of negatief. Zo kunnen de ambassadeurs op het web dus worden onderscheiden van de critici. En zo weet de gebruiker waar hij of zij op in moet spelen. Vanuit een monitoring systeem kan direct gereageerd worden en is web care dichterbij dan ooit. Maar er kan meer. Deze tools worden door ons ook succesvol ingezet bij het monitoren van campagnes, bij crisiscommunicatie en om vergelijkingen te maken met de concurrentie. Bedrijven blijken zelfs in staat om verkoopkansen te signaleren op basis van de data die wij hen op deze wijze aanleveren. De monitoringtool geeft immers de berichten op 23 markt­, merk­ of productniveau en kan bijvoorbeeld ook geografische gegevens koppelen aan de data. Hoe wordt er over je merk gedacht, getwitterd en geblogd? Een schat aan informatie Huidige communicatie is met de komst van social media sterk veranderd. Gebruikers van een product of dienst delen ervaringen op social media en beïnvloeden elkaar. Met een positief, maar zeker ook een nega tief oordeel. Dat dwingt tot excelleren in bedrijfsprestaties, maar ook tot goed luisteren naar wat de gebruiker wil. Mensen kunnen tegenwoordig overal en nergens hun ongenoegen kwijt. Als gebruikers daar niet van op de hoogte zijn, kan dat nare gevolgen hebben. Anderzijds biedt het internet een schat aan infor matie die, als deze juist gefilterd wordt, ook commercieel bijzonder goed ingezet kan worden. Zo zijn er pull­ en pushfactoren die maken dat een nadere kennismaking met social media analysetools meer dan zinvol is. U bent bij Capital Advertising van harte welkom voor een vrijblijvende analyse van wat er online over uw organisatie wordt gezegd. Bel voor een afspraak (073) 613 30 30. Pagina 22

Pagina 24

Interactieve earchief, deze uitgave of clubblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van online maandbladen.

Capital Magazine Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication