Radboud Universiteit schat de jaarlijkse uitgaven aan bedrijfsbladen op vijf- tot zeshonderd miljoen euro (vijftien procent van het totale communicatiebudget). Het eerste bedrijfsblad van Nederland was De Fabrieksbode van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek (1882). Er worden in Nederland circa 11.000 bedrijfstitels geproduceerd (tien keer meer dan gewone publieksbladen). Daar zijn 2.500 externe bedrijfsjournalisten bij betrokken. Vrijwel alle bedrijfsbladen worden offline uitgegeven. Wel zien we dat er veel doorgelinkt wordt naar internet en dat bladen omgekeerd als blader-pdf online beschikbaar zijn. Bladblazer Een frisse wind door bedrijfsbladen Organisaties die een eigen magazine willen ontwikkelen lopen alle tegen dezelfde zaken aan. We zien immers vaak dat dergelijke magazines sterk aan erosie onderhevig zijn. Een eerste nummer wordt met veel enthousiasme gemaakt en veel van het kruit wordt in dat nummer ook verschoten. Daarna belanden blad en redactie in de beroemde neerwaartse spiraal: het volgend nummer oogt al minder, waardoor de redactie voor het derde nummer al niet meer volledig is en tevens verre van enthousiast. Dat is in het vierde nummer terug te zien... Leggen we het pakweg achtste nummer na twee jaar naast het eerste, dan blijkt het een flauw aftreksel van wat ooit de bedoeling was. Na een kwijnend bestaan verdwijnt de titel een dik jaar later van de markt. 53 Pagina 52

Pagina 54

Voor uitgaves, online clubbladen en gidsen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw archief.

Capital Magazine Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication