> Bladblazer een frisse wind door bedrijfsbladen Dat deze titels verdwijnen komt niet doordat magazines geen toekomst meer hebben in een tijd van vergaande digitalisering. Nu mensen antwoorden zoeken via Google en voor entertainment gebruikmaken van social media, zien we dat magazines inzetten op andere toegevoegde waarden. Ze worden feitelijk een soort van uithangborden die leiden naar andere bronnen. De nadruk op korte verhalen, fotografie en grafische vormgeving groeit. De magazines worden exclusiever en verschijnen vaak iets minder frequent. Die rol vervullen ze met verve en het feit dat titels het niet redden moet dan ook vooral worden toegeschreven aan slechte organisatie en vaak een valse start. Printmedia hebben dan weliswaar verloren op actualiteit en conversatie, maar blijven nog fier overeind als het om verbinden en verdiepen met specifieke doelgroepen gaat. Het loont de moeite om daarin te investeren. ‘ Het belangrijkste geheim van een goed bedrijfsblad is de bladformule.’ Het belangrijkste geheim van een goed bedrijfsblad is de bladformule. De doelgroep en de boodschap van het bedrijfsblad worden er vertaald in een redactioneel stramien dat de basis vormt van elk nummer. In de bladformule vinden we de rubrieken, maar ook het coverbeleid, de journalistieke aanpak (interview, reportage, vraag­antwoord, column) en uiteraard de onderwerpen die behandeld worden. Daarnaast is een strakke huisstijl essentieel, die ook bewaakt dient te worden. Voor de redactie geldt dat deze beter wat overbemeten kan zijn: zowel kwantitatief als kwalitatief. De praktijk leert immers dat het moeite kost een redactie steeds compleet te krijgen. De beste bladen ontstaan door het samenbrengen van inhoudelijke informatie vanuit het bedrijf en externe expertise van een bureau op het gebied van copywriting, fotografie, vormgeving en drukwerk. Door juist ook externen bij het blad te betrekken ontstaat er ook meer discipline en die is essentieel voor een titel die periodiek moet gaan verschijnen. Een treffend voorbeeld: binnen Radboudumc is werkelijk veel expertise beschikbaar op het gebied van oncologie. Voor veel doorverwijzers, beslissers en verzekeraars was die expertise echter te onzichtbaar, doordat zij verdeeld is over de vele afdelingen binnen het ziekenhuis. Report geeft die expertise een gezicht. Het magazine wordt door de communicatiespecialist van het oncologisch centrum strak gecoördineerd. Zij brengt de zware redactie bijeen en bewaakt de inhoud. Redactie, fotografie en vormgeving zijn uitbesteed aan Capital Advertising, dat ook voor de styling en de bladformule zorgt. Het magazine nodigt uit tot verdere discussie, verwijst naar het internet en is al meerdere keren zo nieuwswaardig gebleken dat andere media nieuws uit het magazine overnamen. Juist hier, waar de complexe materie van de vele innovaties binnen het UMC uitgevent moeten worden, blijkt het lekenperspectief van buiten een toegevoegde waarde te hebben. Conclusie: het bedrijfsblad heeft ook in deze gedigitaliseerde tijd een toekomst, mits het blad gekoesterd wordt. 54 Pagina 53

Pagina 55

Voor clubbladen, online mailings en studiegidsen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw mailings.

Capital Magazine Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication