‘ Alle biermerken pretenderen authentiek te zijn.’ Behoefte aan oplossingen Natuurlijk weet de professor ook dat voor veel producten momenteel de hele fase van marktonderzoek wordt overgeslagen. De producent heeft haast. Time to market lijkt belangrijker dan zorgvuldigheid. Hij schetst een nog zorgwekkender beeld. Het product wordt niet afgestemd op de markt en men weet vaak niet eens hoe die markt eruit ziet. “Aan startende ondernemers werd gevraagd wie hun klant is. ‘Degene die straks bij me koopt’ was het onthutsende antwoord. Te veel ondernemers hebben helemaal geen beeld bij de klant die ze willen bereiken. Er is recent, door de crisis, weer een enorme groep nieuwe zzp’ers op de markt gekomen. Ik zie dat dit eigenlijk stuk voor stuk mensen zijn die vanuit hun product denken en niet vanuit de markt. Vaak wordt gedacht dat klanten op zoek zijn naar producten en diensten. Maar wie zich beter verdiept in wat klanten werkelijk willen, ontdekt dat ze vooral behoefte hebben aan oplossingen. Oplossingen waar ze plezier aan beleven of die hun ‘pijn’ wegnemen. ‘Het gaat niet om de boor, maar om de gaten’ is een bekende metafoor die we daar in de marketing veel voor gebruiken. Succesvolle bedrijven snappen dat.” Creativiteit is belangrijk Dit betoog van Verhallen is een pleidooi om marketing serieus te nemen en om de reikwijdte daarvan breder te laten zijn dan louter marketingcommunicatie. Toch wil hij ook over die marketingcommunicatie nog wel wat kwijt: “Creativiteit is daarbinnen heel belangrijk. Met name om te komen tot uniciteit. We zien dat veel producten op een vergelijkbare manier en binnen een vergelijkbaar gevoelsdomein op de markt gebracht worden. Alle biermerken pretenderen authentiek te zijn en worden samen met vrienden gedronken. Onderzoek heeft uitgewezen, dat als consumenten na een dergelijke boodschap gevraagd wordt van welk merk deze reclame was, men in circa tachtig procent van de gevallen de marktleider invult. Alle kleinere spelers die er niet in slagen een eigen gevoelsdomein te claimen zijn dus eigenlijk aan het adverteren voor de marktleider.” Verhallen heeft zelf een lange historie op de internationale afdeling marktonderzoek van multinational Unilever. Hij gelooft echter niet dat goede marketing(communicatie) is voorbehouden aan grote bedrijven. “Integendeel, zou ik haast zeggen. Het is voor kleinere bedrijven sowieso veel gemakkelijker om een eenduidige boodschap uit te zenden. En ook met een klein budget is er heel wat mogelijk in, met name, de tactische marketingcommunicatie.” Professor dr. Theo Verhallen was jarenlang als extern adviseur verbonden aan Capital Advertising en was betrokken bij diverse vraagstukken op het gebied van marketing en marktonderzoek. Pagina 60

Pagina 62

Voor brochures, online onderwijsmagazines en vaktijdschriften zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw club bladen.

Capital Magazine Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication